UPS-y


Skuteczną ochronę w zakresie ujawniającej emisji przewodzonej zapewniają oferowane przez nas specjalistyczne zasilacze awaryjne, przeznaczone do zasilania systemów i urządzeń teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne. Zasilacze te, w przypadku zaniku napięcia zasilającego, umożliwiają bezpieczne zakończenie (zamknięcie) pracy systemu teleinformatycznego.