Zabezpieczanie pomieszczeń


Współcześnie obserwujemy wzmożone zainteresowanie wywiadem i szpiegostwem gospodarczym. Dostęp do miniaturowych urządzeń podsłuchujących i filmujących stał się łatwy i powszechny, w szczególności do tych, które działają w oparciu o transmisję GSM lub radiową UHF/VHF oraz urządzeń do przechwytywania emisji ujawniającej z systemów przetwarzania danych. W konsekwencji, znacząco wzrosło zagrożenie związane z nieuprawnionym pozyskaniem i wykorzystaniem informacji wrażliwych i krytycznych.

W związku z powyższym przetwarzanie danych wrażliwych oraz prowadzenie rozmów o znaczeniu krytycznym powinno odbywać się w pomieszczeniach, które zabezpieczają przed skutecznym działaniem urządzeń podsłuchujących oraz możliwością przechwycenia emisji ujawniającej z urządzeń elektronicznych.
Dzięki zastosowaniu naszej technologii, praktycznie każde pomieszczenie takie jak gabinet lub sala konferencyjna, może stać się pomieszczeniem “bezpiecznym”. W tym celu stosujemy elektromagnetyczne ekranowanie pomieszczeń biurowych jak i technicznych za pomocą specjalistycznych farb, mat, filtrów i falowodów. Jeśli wymaga tego sytuacja, wyposażamy pomieszczenia w monitoring elektromagnetyczny, który w czasie rzeczywistym dostarcza informacji o emisji pochodzącej z urządzeń podsłuchowych.

Tworzymy w ten sposób pewne i bezpieczne miejsca do pracy i spotkań oraz bezpieczne pomieszczenia techniczne. Ryzyko przejęcia przez osoby postronne i nieuprawnione treści poufnych rozmów bądź danych wrażliwych zostaje wyeliminowane.Pliki do pobrania