Mistral VPN


Rodzina produktów MISTRAL to unikalny system kryptograficzny firmy THALES COMMUNICATIONS and SECURITY, stanowiący kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych.

Przeznaczone jest dla użytkowników przetwarzających dane wrażliwe i potrzebujących ochrony informacji przed ich kradzieżą, podsłuchem, skanowaniem lub nieuprawnionym dostępem, a w efekcie ich zmianą lub zniszczeniem.

MISTRAL sprawdza się doskonale zarówno w niewielkiej firmie jak i w wielooddziałowej międzynarodowej organizacji, w każdej infrastrukturze sieciowej bez względu na jej architekturę i zasięg terytorialny.

Urządzenia pracują z funkcjonalnością Bridge’a ethernetowego z jednym adresem IP na obu interfejsach, dzięki czemu podłączenie ich nie wprowadza istotnych zmian w adresacji istniejących sieci.

MISTRAL stanowi solidny element polityki bezpieczeństwa obejmującej zarówno ochronę infrastruktury IT, jak również ochronę kluczowych informacji i danych wrażliwych. Wykorzystując produkty MISTRAL, niedostępne dotychczas dla użytkowników komercyjnych, przedsiębiorstwo jest w stanie chronić informacje dla niej istotne przed działaniami konkurencji, hakerów czy cyberprzestępców.

Korzyści wynikające z zastosowania rozwiązania MISTRAL:

  •  Bezpieczeństwo obsługiwanych łączy przy pracy z prędkością od 100 Mb/s do 1 Gb/s.
  •  Niezależność od infrastruktury operatora telekomunikacyjnego dzięki stworzeniu własnego systemu bezpieczeństwa organizacji.
  •  Jednolity system zarządzania i kontroli urządzeń w postaci Centrum Zarządzania z autonomicznym Centrum Generacji Kluczy Kryptograficznych.
  •  Zabezpieczenie poufności łączności między wieloma lokalizacjami, bez wpływu na protokoły powyżej IP.
  •  Zaawansowane możliwości budowy polityki bezpieczeństwa oraz filtrowania ruchu (hosty, sieci, protokoły, porty).

Zaprojektowane z myślą o maksymalnej elastyczności, rozwiązanie MISTRAL z łatwością radzi sobie z wymaganiami związanymi z wykorzystywaniem urządzeń mobilnych, rozwojem usług multimedialnych czy też konwergencją usług przesyłu obrazu, głosu, danych itp.

Zaletą produktów rodziny MISTRAL jest prostota ich konfiguracji i wdrożenia, nie wymagająca ingerencji lub wprowadzania zmian w istniejącą strukturę sieci organizacji, dzięki czemu operacja ta nie stanowi zagrożenia dla ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych.Pliki do pobrania


Galeria zdjęć


galeria
galeria
galeria