Elips-SD


ELIPS-SD jest zabezpieczającą diodą, która pozwala na wymianę danych między sieciami zakwalifikowanymi na różnych poziomach. Urządzenie, zgodne z najbardziej rygorystycznymi wymogami prawnymi, rozwiązuje problem łączenia systemów zawierających krytyczne informacje, które do tej pory musiały być fizycznie odseparowane. 

ELIPS-SD jest certyfikowane przez francuski “Secret Défense" oraz “NATO Secret”.  Wyrób zgłoszony jest również w procesie certyfikacji do narodowego systemu komunikacji do poziomu „tajne”. Dioda zapewnia jednokierunkowy przepływ danych między sieciami, zapewniając pełną ochronę przed ujawnieniem danych w kierunku przeciwnym do transferu.  

ELIPS-SD jest łatwe w instalacji i integracji  ze starszymi, istniejącymi już sieciami. 

Niezawodne, skuteczne rozwiązanie:

  • Eliminuje włamania do toru transmitującego poufne dane.
  • Szybszy transfer danych w celu szybszego podejmowania decyzji.
  • Zautomatyzowane przekazywanie danych między fizycznie odrębnymi systemami.
  • Proste, scentralizowane zarządzanie.
  • Opłacalne i łatwe do zainstalowania.