CompuMail Gateway


Komunikacja poprzez wiadomości e-mail stanowi poważny problem dla każdej organizacji. Każdego dnia poufne informacje są wymieniane z wieloma osobami, bez podejmowania żadnych akcji mających na celu zabezpieczenie tych danych. Za pomocą CompuMail Gateway jako elementu szyfrującego, luka ta może być w łatwy i efektowny sposób zabezpieczona.

CompuMail Gateway  jest aplikacją, centralnie zintegrowaną z protokołem SMTP. Wszystkie przychodzące i wychodzące
e-maile są szyfrowane i deszyfrowane za pomocą odpowiednich reguł. Maile są podpisywane, a następnie podpisy te są sprawdzane.    

 

Właściwości i korzyści

Aplikacja CompuMail Gateway oferuje wiele korzyści dla całej komunikacji mailowej :

 • Ochrona przed szpiegostwem przemysłowym
 • Ochrona danych osobowych zawartych w e-mailach
 • Zapewnienie znajomości i integralności
 • Zgodność z przepisami prawa i wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa
 • Wiele zalet płynących z centralnego zarządzania bezpieczeństwem komunikacji mailowej w porównaniu do konwencjonalnej ochrony u użytkownika końcowego :
  • Żadnych dodatkowych szkoleń dla pracowników
  • Brak wymaganej kontroli zabezpieczenia aplikacji przez pracowników
  • Realizacja wewnętrznych przepisów bezpieczeństwa odbywa się centralnie za pomocą kompleksowego i elastycznego systemu zasad
 • Prosta integracja i zarządzanie
 • Przezroczystość dla nadawcy w odniesieniu do automatycznego szyfrowania/deszyfrowania przychodzących i wychodzących wiadomości
 • Wyeliminowanie „czynnika ludzkiego”
 • Wsparcie dla już istniejących standardów bezpieczeństwa
 • PDF mail zapewnia bezpieczną komunikację z zewnętrznymi partnerami, nie posiadającymi zabezpieczonej struktury sieci
 • Uproszczenie egzekwowania polityk bezpieczeństwa wewnętrznego z zewnętrznymi usługami katalogowymi (np. Microsoft ActiveDirectory )
 • Ochrona zawartości wiadomości na podstawie połączenia z systemem Data Leakage Prevention (DLP/ILP)
   

CompuMail Gateway jest odpowiedni przy małych instalacjach, jak również dla systemów z redundancją oraz zorganizowanych w tzw. cluster.  Nadawca i odbiorca mogą porozumiewać się poprzez e-maile tak jak wcześniej. CompuMail Gateway gwarantuje poufność zawartości tych wiadomości.

Do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości, jak również cyfrowego podpisu CompuMail Gateway wykorzystuje internetowe standardy S/MIME oraz OpenPGP.

Wykorzystywanie wiadomości mailowe w formie PDF do komunikacji z partnerami, nie posiadającymi własnej infrastruktury zabezpieczającej, może odbywać się w zabezpieczony sposób. CompuMail Gateway automatycznie zamienia wiadomość (wraz z załącznikami) w szyfrowany dokument PDF. Dokument ten jest wysyłany do odbiorców, więc wszystkie dane poufne są przesyłane w zabezpieczony sposób.