Wprowadzenie


Urządzenia kryptograficzne, umożliwiają utrzymanie wysokiego poziomu poufności informacji zakwalifikowanych jako niejawne i przekazywanych za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych. Urządzenia te zostały poddane wnikliwej ocenie i zatwierdzone do użytku przez jednostki akredytujące NATO i Unii Europejskiej jak również Krajową Władzę Bezpieczeństwa.

W naszym portfolio znajduje się szeroki wachlarz produktów, wyposażonych w mechanizmy kryptograficzne adekwatne do wymogów opisanych w dokumentach normatywnych.