BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Współcześnie obserwujemy wzmożone zainteresowanie wywiadem i szpiegostwem gospodarczym.

Dostęp do miniaturowych urządzeń podsłuchujących i filmujących stał się łatwy i powszechny,
w szczególności do tych, które działają w oparciu o transmisję GSM lub radiową UHF/VHF oraz urządzeń do przechwytywania emisji ujawniającej z systemów przetwarzania danych. W konsekwencji, znacząco wzrosło zagrożenie związane z nieuprawnionym pozyskaniem i wykorzystaniem informacji wrażliwych i krytycznych. Firma Siltec wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferuje usługi
w zakresie budowy pomieszczeń „bezpiecznych”, specjalistycznego audytu pomieszczeń oraz dostawy urządzeń mających na celu zwiększenie skuteczności już zastosowanych zabezpieczeń technicznych
i przyjętych rozwiązań organizacyjnych.